Skip to main content

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου salvationoliveoil.com (στο εξής «ιστότοπος») οφείλει να διαβάσει και να γνωρίζει τους όρους χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς να μην κάνει χρήση του ιστότοπου. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους.

Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του ιστότοπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Οι επισκέπτες του ιστότοπου συμφωνούν ότι:

  • θα ενημερώνουν τις φόρμες επικοινωνίας με τα πραγματικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις)
  • θα χρησιμοποιούν το website σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το website.

Η εταιρεία (Salvation Olive Oil) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου όπως και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου.

Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη / χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στη συγκεκριμένη ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες. Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας προκειμένου να σας ειδοποιεί για τη χρήση τους.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του ιστότοπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία (Salvation Olive Oil). Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι σήματα ιδιοκτησίας της εταιρείας (Salvation Olive Oil) ή σήματα των οποίων η χρήση της έχει παραχωρηθεί νομίμως. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγκριση της Salvation Olive Oil.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους επισκέπτες / χρήστες χρησιμοποιούνται από την Salvation Olive Oil μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με προσφορές της εταιρείας. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών / χρηστών βλάπτει τον ιστότοπο, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου:

  • να προστατευθούμε ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη, μη σύμφωνη με το νόμο και γενικά κακή χρήση του ιστότοπου
  • να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα άλλων επισκεπτών / χρηστών και καταναλωτών

Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλες ιστοσελίδες παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, το υλικό ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα.

Όροι Αγορών

Η χρήση της ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να μην χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του. Η Salvation Olive Oil διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα όποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης

Η Salvation Olive Oil ή οι εκπρόσωποί της δεν φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή ζημία ή βλάβη ή αποζημίωση, άμεση ή / και έμμεση, θετική ή / και αρνητική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ της Salvation Olive Oil και του επισκέπτη / χρήστη στα πλαίσια χρήσης του ιστότοπου ή / και συναλλαγής από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία (Salvation Olive Oil) σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας. Για τον λόγο αυτό, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.

Η Salvation Olive Oil με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας και την ενημέρωσή σας σχετικά με προσφορές και νέα μας. Οι επισκέπτες / χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από την Salvation Olive Oil και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατά τα λοιπά η Salvation Olive Oil δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.

0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop